* Segala maklumat yang diberikan oleh penjual boleh digunakan oleh LabuanBiz untuk perkhidmatan jual beli. LabuanBiz bersetuju untuk tidak berkongsi sebarang maklumat yang diberikan oleh penjual dan pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam penyediaan Perkhidmatan (melainkan jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang.) LabuanBiz akan mengambil semua langkah berjaga-jaga yang wajar untuk melindungi maklumat peribadi yang diberikan oleh penjual dari kehilangan, penyalahgunaan, akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan, perubahan atau kemusnahan maklumat.

Penjual Pengguna Baru

Isi borang dengan lengkap untuk pergi ke langkah seterusnya

  • Akaun
  • Info Peribadi
  • Fail
  • Selesai

Maklumat Akaun

Langkah 1 - 4

Minimum 8 kombinasi askara, nombor dan simbol. (Contoh : abcd123).

Minimum 8 kombinasi askara, nombor dan simbol. (Contoh : abcd123).

Maklumat perniagaan

Langkah 2 - 4
Muat Naik Fail

Langkah 3 - 4

Selesai

Langkah 4 - 4SUCCESS !
You Have Successfully Signed Up